„Priatelia, každý z nás aspoň raz v živote okúsil pocit víťazstva. Srdce búši divokejšie, krv v žilách prúdi dravejšie, zrýchli sa dych, plačeme, kričíme, smejeme sa…jednoducho máme pocit šťastia. Občas sa naopak stane, že všetko nevyjde tak, ako má – svoj zápas s realitou prehrávame. Vtedy nastupujú potiace sa dlane, bolesť hlavy, podráždenosť a pocit sklamania. Áno, my všetci, či si to uvedomujeme, alebo nie, zvádzame každodenný zápas, ktorého výsledok je neistý. V podstate všetci tak trochu športujeme…

Šport je spoločenský fenomén. Je odrazovým mostíkom k formovaniu ľudského charakteru, je základným pilierom zdravého životného štýlu. Prostredníctvom športu sa ľudia dorozumievajú bez slov a bez znalosti cudzieho jazyka. Podobne ako kultúra, aj šport používa svoj univerzálny jazyk, ktorého abecedu vytvorili starovekí Gréci. Ich filozofia dokonalosti a súladu tela a duše – kalokagatia a olympijská myšlienka zrodili športového ducha, ktorý sa úspešne presadzuje na celej planéte.

Na Slovensku máme veľa šikovných a oddaných ľudí, ktorí vložilii svoje telo aj dušu do služieb športu. Našou trvalou ambíciou je spojiť týchto ľudí do silnej športovej komunity, ktorá vytvorí živú sieť športových profesionálov aj nadšencov pracujúcich na prospech slovenského športu a telesnej kultúry.

Popri tom je našou misiou vytvoriť priestor pre inovatívne a progresívne metódy vo výchovnom a vzdelávacom procese, s dôrazom na podporu a rozvoj moderného celoživotného vzdelávania. Výchova detí, mládeže, ale aj ľudí v produktívnom a postproduktívnom veku je služba, ktorú ako združenie špičkových odborníkov považujeme nielen za svoju morálnu povinnost, ale aj za česť. Ste srdečne vítaní v našej komunite! “

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)