Telesná a športová výchova je veľmi dôležitým pilierom systému v športe. Na základe dlhodobých výskumov je preukázané, že slovenská mládež je vo väčšine ukazovateľov pohybovej výkonnosti na nižšej úrovni, ako ich rovesníci spred 25 rokov. Pokles športovej výkonnosti pozorujeme aj u súčasnej športovo talentovanej mládeže. Medzi deťmi a mládežou stúpa obezita a ďalšie civilizačné choroby. Preto je dôležité zamerať sa na podporu telesnej a športovej výchovy, ako základného predpokladu rozvoja organizovaného aj neorganizovaného športu a telesnej kultúry na Slovensku.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)