Zdravý životný štýl je frekventované slovné spojenie, ktoré vnímame veľmi individuálne. Jeho podstatou je spôsob života, ktorý reflektuje životné postoje a hodnoty, ktoré vedú k zdravému telesnému a duševnému vývoju človeka.  Komplex činností, ktoré prospievajú ľudskému zdraviu, sú podstatou rôznych názorových prúdov a metód. Tie sa týkajú správnej výživy, pitného režimu, pohybovej aktivity, efektívneho zvládania stresu, či odpočinku. Hľadáme a predkladáme Vám rozumné a praxou overené metódy, ktoré Vám pomôžu orientovať sa v labyrinte zaručených odporúčaní, ako dospieť k duševnej a fyzickej rovnováhe.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)