Športový odborník je definovaný v zákone o športe  najmä ako tréner alebo inštruktor športu, kontrolór športovej organizácie, funkcionár športovej organizácie, dopingový komisár. Úlohou športového odborníka je kontinuálne viesť  športovca k zvýšeniu športového výkonu a vytvárať športovcovi optimálne podmienky na jeho športový a osobnostný rast.  Inštitút výchovy a športu je partnerom pre všetkých športových odborníkov, ktorým záleží na kontinuálnom zvyšovaní svojich profesijných zručností a zlepšovaní športového prostredia na Slovensku. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti športového práva, ekonomiky v športe, kontrolnej činnosti v športe, športovej psychológie, komunikácie v športe, športovom marketingu a public relations, športovej medicíny, zdravého životného štýlu či bezpečnosti v športe.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)