Športovec môže vykonávať šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec. Naša činnosť sa sústredí na všetky tri typy vykonávania športovej aktivity. Pomáhame profesionálnemu športovcovi v jeho kariérnom raste poskytnutím konzultácií a služieb v oblasti práva, ekonómie, psychológie, marketingu, sponzoringu, dopingu, športovej diagnostiky či medicíny. Amatérskemu a neorganizovanému športovcovi sme pripravení pomôcť pri orientácii v otázkach správnej športovej prípravy, špecializovanej športovej diagnostiky a zdravého životného štýlu, ale aj iných otázkach, ktoré pomôžu športovcovi zlepšiť jeho športový výkon a zvýšiť kvalitu jeho športovej činnosti.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)