Právny poriadok Slovenskej republiky vytvoril predpoklady na zvýšenie bezpečnosti športovcov aj športových fanúšikov pri organizácii športových podujatí. Úlohou športových organizácií je zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh športového podujatia. Oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, usporiadateľská služba, spolupráca s orgánmi obce a Policajného zboru SR, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie zákonných podmienok – to je základný rámec spolupráce s našou organizáciou pre splnenie podmienky bezproblémovej prípravy a priebehu športového podujatia.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)