V športe pôsobia rôzne typy športových organizácií – športové kluby, národné športové zväzy, národné športové organizácie a rôzne združenia fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú športom pre verejnosť. Vlastnosťou športovej činnosti je prierezovosť a interdisciplinárnosť. Aby ste sa mohli zorientovať v právach a povinnostiach, ktoré  vyplývajú z činnosti športovej organizácie,  ponúkame Vám komplexnú odbornú pomoc. Konzultačná a analytická činnosť môže zlepšiť efektívny chod Vašej organizácie. Tým predídete  vzniku negatívnych dopadov, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnej aplikácii platnej legislatívy regulujúcej športovú činnosť.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)