V Slovenskej republike je množstvo športovísk, ktoré sú vo vlastníctve a správe verejného alebo súkromného sektora. Športová infraštruktúra má svoje špecifiká, a to z hľadiska druhu športoviska, umiestnenia športoviska, jeho stavebno-technického riešenia, technologického vybavenia, alebo využitia. Športovej infraštruktúre sa venuje najväčšia pozornosť pri výstavbe, malá pozornosť  sa jej venuje z hľadiska funkcionality, spoločenského významu a predovšetkým účelného prevádzkovania. Sme schopní vytvoriť podrobnú a odbornú pasportizáciu športovísk vo Vašej obci, meste, športovej organizácii.  Spoločne s Vami nastavíme na mieru šitý model efektívneho financovania a prevádzky športovej infraštruktúry. Dokážeme spolupracovať s Vašim prevádzkovateľom športovísk, zlepšiť personálny manažment a kontinuálne zvyšovať kvalifikáciu ľudí, ktorí sa o zverenú športovú infraštruktúru starajú.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)