V súčasnej dobe je fyzická pripravenosť športovcov na porovnateľnej úrovni. Často o úspechu a neúspechu rozhoduje mentálna pripravenosť a schopnosť využiť  psychickú kapacitu na prospech tej fyzickej. Psychika športovca je základným predpokladom jeho úspechu a psychologická vyspelosť športových odborníkov je dôležitým aspektom športovej prípravy. V našich zemepisných šírkach stále nedoceňujeme prácu s mentálnou kapacitou ľudského organizmu pri športovej činnosti. Preto sa zameriavame na moderný mentálny a sociálny tréning športovcov a športových odborníkov. V rámci individuálnej aj kolektívnej psychologickej prípravy sme schopní zabezpečiť všestranný rozvoj ľudskej osobnosti s dôrazom na efektívnu športovú činnosť.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)