Marketing v športe znamená viac než predaj, propagáciu a styk so športovou verejnosťou. Základnou funkciou je prilákať a udržať športových nadšencov, aby podporili aktivity športovca alebo športovej organizácie. Pre všetkých, ktorí šport berú vážne, zohráva marketing jednu z kľúčových úloh na zabezpečenie životaschopnosti akéhokoľvek športového projektu. Ponúkame odbornú pomoc pri procese plánovania, vytvárania a realizácie koncepcií marketingu v športe.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)