Manažment národného športového zväzu

Manažment národného športového zväzu

Národný športový zväz  je v slovenskom prostredí pomerne nový legislatívny pojem. Definuje záujmové združenia fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú spoločnú činnosť s cieľom podpory a rozvoja uznaného športu na Slovensku. Na to, aby takýto pomerne zložitý mechanizmus mohol efektívne pracovať v slovenskom športe, je potrebné vytvoriť a kontinuálne rozvíjať systém, do ktorého je možné vstupovať rôznymi nástrojmi manažmentu.  Systém národného športového zväzu je plne funkčný vtedy, ak sú jeho časti tvorené z poznania  a porozumenia špecifík daného športu, právneho prostredia, ekonomiky, daní a financií, personalistiky, psychológie, marketingu, public relations, medicíny, či bezpečnosti. Dôkladné poznanie športovej problematiky na Slovensku nás oprávňuje poskytovať odbornú pomoc pri vytváraní a implementácii špecifických procesných modelov riadenia národných športových zväzov.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)