PaedDr. Patrik Tomič, MBA

PaedDr. Patrik Tomič,
MBA prezident Inštitút výchovy a športu, o.z.

Patrik Tomič je narodený v roku 1968. V mladosti aktívny športovec – vodné pólo.

Úspešne absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach.

Doktorát získal z práce „Vplyv rodiny a záujem o šport detí a mládeže“, titul Master of business administration (MBA) získal z oblasti športového manažmentu.

Má profesionálne skúsenosti ako pedagóg na strednej škole (telesná výchova/nemčina) a vysokej škole (telesná výchova-plávanie). Pracoval ako riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia v Prešove, riadil obchodnú spoločnosť, ktorá zastrešovala prešovskú profesionálnu ženskú hádzanú.

Takmer dve desaťročia štatutárny zástupca v obchodných spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú prevádzkou športových zariadení (tenis, atletika, plávanie, vodné pólo, hádzaná).

Prevádzkovateľ prvého súkromného nezávislého denníka v Česko-Slovensku po roku 1989 – Prešovský večerník, nezávislý žurnalista. Zástupca Slovenskej živnostenskej komory na východnom Slovensku, dlhoročný občiansky aktivista v Prešove a okolí so zameraním na šport, mládež a životné prostredie.