nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej situácii sa konferencia uskutočnila , síce v zmenenom termíne a online formou. Zúčastnili sa slovenskí a ukrajinskí profesori, pedagógovia a bývalí športovci.

Výstupom konferencie bude knižná monografia niektorých účastníkov, ktorí sa podieľali aktívnou prednáškou na konferencii.

Už teraz sa pripravuje 2.ročník , ktorý by mal byť na jeseň 2021.

Konferencia by nemohla vzniknúť bez pomoci a podpory SPP nadácie

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)