koncepčné materiály v športe

Koncepčné materiály v oblasti športu

1.1. Koncepčné materiály v oblasti športu v Európskej únii

1.1.1. Biela kniha o športe z 11.7.2007, Brusel

1.2. Koncepčné materiály v oblasti športu v Slovenskej republike

1.2.1. Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
1.2.2. Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020
1.2.3. Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe
1.2.4. Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)