Analýzy v športe

V sekcii Analýzy sa budeme venovať hlavne zodpovedaniu nasledovným otázkam (i) aký je spoločenský prínos športu a akú má úlohu v spoločnosti, (ii) aký objem verejných prostriedkov a prostriedkov

Čítať viac »