V sekcii Analýzy sa budeme venovať hlavne zodpovedaniu nasledovným otázkam (i) aký je spoločenský prínos športu a akú má úlohu v spoločnosti, (ii) aký objem verejných prostriedkov a prostriedkov zo súkromných zdrojov sú vynaložené na podporu športu a ako sa táto podpora mení v čase, (iii) vývoj financovania v Európskej únii a vo svete.

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)