Analýza stavu telocviční v základných a stredných školách v Slovenskej republike (máj 2017)

Dokument vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnený na webovom sídle ministerstva obsahuje:

  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v základných školách podľa stavu k 31. decembru 2014
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení vo vybraných druhoch škôl podľa stavu k 31. decembru 2016
  • informácie o základných školách, špeciálnych základných školách, gymnáziách, konzervatóriách, stredných odborných školách a špeciálnych školách
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení vo vybraných druhoch škôl podľa stavu k 31. decembru 2016 – zhrnutie
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v súkromných školách

 

Analýza stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení

 

nadacia spp

1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe

Inštitút výchovy a športu oz organizovalo 30.11.-01.12.2020 1.ročník medzinárodnej konferenciu o športe, mentálnej príprave v športe, rozvoji športu a telesnej výchovy v Prešove. Napriek pandemickej

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ)