Športová infraštruktúra

V Slovenskej republike je množstvo športovísk, ktoré sú vo vlastníctve a správe verejného alebo súkromného sektora. Športová infraštruktúra má svoje špecifiká, a to z hľadiska druhu športoviska, umiestnenia športoviska,

Čítať viac »

Športové podujatia

Právny poriadok Slovenskej republiky vytvoril predpoklady na zvýšenie bezpečnosti športovcov aj športových fanúšikov pri organizácii športových podujatí. Úlohou športových organizácií je zabezpečiť vhodné podmienky na

Čítať viac »

Marketing v športe

Marketing v športe znamená viac než predaj, propagáciu a styk so športovou verejnosťou. Základnou funkciou je prilákať a udržať športových nadšencov, aby podporili aktivity športovca alebo športovej organizácie. Pre

Čítať viac »

Športová organizácia

V športe pôsobia rôzne typy športových organizácií – športové kluby, národné športové zväzy, národné športové organizácie a rôzne združenia fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú športom pre

Čítať viac »

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl je frekventované slovné spojenie, ktoré vnímame veľmi individuálne. Jeho podstatou je spôsob života, ktorý reflektuje životné postoje a hodnoty, ktoré vedú k zdravému telesnému

Čítať viac »

Psychológia v športe

V súčasnej dobe je fyzická pripravenosť športovcov na porovnateľnej úrovni. Často o úspechu a neúspechu rozhoduje mentálna pripravenosť a schopnosť využiť  psychickú kapacitu na prospech tej fyzickej. Psychika športovca

Čítať viac »

Športový odborník

Športový odborník je definovaný v zákone o športe  najmä ako tréner alebo inštruktor športu, kontrolór športovej organizácie, funkcionár športovej organizácie, dopingový komisár. Úlohou športového odborníka je kontinuálne

Čítať viac »

Športovec

Športovec môže vykonávať šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec. Naša činnosť sa sústredí na všetky tri typy vykonávania športovej aktivity. Pomáhame

Čítať viac »

Komunikačná výchova

Žijeme v dobe informácií. Napriek tomu, že nás každodenne doslova zaplavujú, nie sme mnohokrát schopní s týmito informáciami účelne nakladať tak, aby sme ich využívali vo svoj

Čítať viac »